Assessments

Home » Aanbod » Assessments
Assessments 2019-01-15T12:05:30+00:00

In elke organisatie beslissen mensen over mensen. Een sollicitant aannemen of afwijzen, een zittende medewerker wel of niet laten doorgroeien of interveniëren in een (stagnerende) loopbaan. Deze besluiten raken individu én organisatie. Uiteindelijk bepalen personele beslissingen hoe succesvol uw organisatie is. Beslissingen nemen blijft echter mensenwerk en pakt niet altijd goed uit. Met als gevolg dat (nieuwe) medewerkers niet goed in uw organisatie blijken te passen. Of een vroegtijdig vertrek van talent, omdat het niet op waarde kon worden geschat. Gemiste kansen met onnodig hoge kosten.

Een assessment is een belangrijk hulpmiddel voor een juiste beslissing bij een selectieprocedure. Als je niet weet wat je zoekt, dan weet je ook niet wanneer je het gevonden hebt. Een assessment dwingt de organisatie in de spiegel te kijken. Kloppen de verwachtingen met de realiteit, zijn de gestelde eisen haalbaar, zoekt het een schaap met vier of vijf poten, zorgt het dat de kandidaat een juist beeld krijgt van wie ze zijn en niet alleen van wat ze doen? Een juiste selectie verhoogt de kans op productieve medewerkers en het geeft inzicht in hun ontwikkelpotentieel (en daarmee ook in dat van uw organisatie). Met een combinatie van praktijksimulaties (rollenspelen), capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten krijgt u informatie boven tafel die anders verborgen blijft.

Assessments Vormen

Een E-Assessment van hrmforce bespaart tijd én geld. U krijgt snel inzicht in de persoonlijkheid en intellectuele capaciteiten van kandidaten en medewerkers. Zodat u snel een besluit kunt nemen bij selectieprocedures en ontwikkeltrajecten.

Het selectie assessment (ook wel assessment center genoemd) is een testmethodiek die in werving- en selectieprocedures de geschiktheid van een sollicitant voor een specifieke functie toetst. Tevens wordt het assessment gebruikt om inzicht te krijgen in individuele kwaliteiten en om opleidings- en trainingsadviezen te kunnen bepalen. De gevolgen van het aannemen van een ongeschikt persoon op een sleutelpositie zijn aanzienlijk. Een selectie assessment of geschiktheidsonderzoek biedt de benodigde zekerheid voor het waarborgen van de continuïteit van uw organisatie en verhoogd de slagingskans van een werving en selectietraject met een significant niveau.

Wat maakt iemand een potentiële kandidaat voor toekomstige functies? Op welk onderdeel moet iemand worden bijgeschoold? Het strategisch vormgeven van de personeelsplanning is een onderwerp dat tegenwoordig hoog op de HR agenda staat. Een ontwikkelassessment (ook wel development center genoemd) brengt de competenties, kwaliteiten en drijfveren van een medewerker in kaart. Dit maakt het voor mogelijk uw medewerker in te zetten op een plaats in de organisatie waar deze het beste tot zijn recht komt. Dit leidt tot een verhoging van efficiency en performance voor het individu en de organisatie.

Kiest u voor leidinggeven of kiest u voor de inhoud van een staffunctie? Welke baan het beste bij u past, is typisch een vraag voor een loopbaan assessment. De vraag die hierbij centraal staat, is welke verandering het meest voor de hand ligt, gezien uw drijfveren, persoonlijkheid en competenties.

Het topmanagement is één van de belangrijkste succesfactoren van een organisatie. In een tijd dat bestuurders en directieleden hun prestaties onder steeds grotere druk moeten leveren, is het belangrijk om voorafgaand aan de aanstelling van een topmanager risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren. Maar hoe bepaalt u als directie, Raad van Commissarissen of nieuwe eigenaar de kwaliteit van het topmanagement? En hoe wordt deze op termijn gewaarborgd? Middels een executive assessment wordt ondersteuning geboden bij deze essentiële vragen en de daarmee samenhangende besluiten. Een executive assessment is een volledig maatwerk programma wat in overleg wordt samengesteld.

Teams kunnen op efficiënte wijze samengesteld worden door het talent en de ontwikkelpunten van teamleden te analyseren n en deze te combineren naar behoefte van de teamsamenstelling. Het samenstellen van goed functionerende teams is essentieel voor het uiteindelijke (financiële) resultaat van organisaties. In de praktijk ligt de focus echter vaak op individuele personen en minder op het team als geheel.