Procesbegeleiding

Home » Aanbod » Procesbegeleiding
Procesbegeleiding 2019-01-15T11:57:48+00:00

Als begeleiders van processen in organisatieontwikkeling, richten wij ons op het versnellen waar mogelijk, afstoppen waar nodig en handvatten aanreiken waar gewenst. Het vinden en bieden van de juiste ondersteuning is steeds weer een geweldige uitdaging waar wij ons graag voor inzetten. Het is onze taak om duidelijke kaders te scheppen; daarbinnen opereren wij flexibel. Elk proces is immers anders, dus daarom zoeken we samen naar mogelijkheden om de eigen grenzen te verleggen. Of te overschrijden.

De aanpak van HRDfocus resulteert in:

  • Expliciet aandacht voor speelruimte van organisatieleden (belanghebbenden en betrokkenen) in planvorming
  • (Nieuwe) werkvormen waarin de eigen mensen het doen
  • Interdisciplinaire samenwerking
  • Passende en op elkaar aansluitende interventies

Ons specialisme is de opzet, begeleiding en regievoering van ontwikkelingstrajecten met als typeringen:

  • Benaderingen voor (zelf-)organisatieontwikkeling
  • Hele systeem benadering en participatief ontwikkelen
  • Zoveel mogelijk interne (ervarings-)deskundigen bij ontwikkelingstrajecten betrekken
  • Structureel aandacht voor de belangen van betrokkenen

Klantverhaal

inhoud