Trajectcoaching

Home » Aanbod » Trajectcoaching
Trajectcoaching 2019-01-15T12:04:26+00:00

Samenwerking in een team is boeiend en uitdagend ! Onderlinge beïnvloeding is daarbij het sleutelbegrip: en dat vindt ook plaats zonder dat mensen daar echt voor gaan zitten en zelfs veel meer dan dat men gewoonlijk denkt of in de gaten heeft. Inzicht in de eigen groepsdynamiek is essentieel: onderkennen, herkennen en handelen.

Essentiële punten in de analyse zijn:

  • Evenwichtige rolverdeling
  • Duidelijke geaccepteerde doelstellingen en procedures
  • Openheid en confrontatie en effectieve communicatie
  • Ondersteuning en vertrouwen
  • Samenwerking en conflicten
  • Geschikte stijl van leidinggeven
  • Geregelde evaluatie
  • Individuele ontwikkeling
  • Goede relaties tussen teams onderling

HRDfocus coacht het team door inzicht in eigen groepsdynamiek te bieden, de teamkracht te helpen ontdekken, feedback op gehanteerde teamdoelen te geven, teamontwikkeling structuur te bieden en inzicht te geven in voortgang.

Klantverhaal

Inhoud