Feedback? Eeeeh…Graag!

Home » Blog » Feedback? Eeeeh…Graag!

Feedback? Eeeeh…Graag!

We hebben ongelofelijk veel positieve en leuke reacties op onze nieuwe website ontvangen. Dat doet je goed, want er is immers veel (denk)tijd in gaan zitten. Goed geteld één reactie, van Poul, week af:

 Ik ben zo vrij heel primair mijn eerste indruk terug te geven en die is niet positief 🙁

Wat heb je nu gedaan? Allemaal gladde fotomodellen? Haak ik al op af. Inhoud zal dan ook wel bla bla zijn. Ik zie niets meer terug van de eigenheid en het persoonlijke van Aligna/Ruud.

Of jij bent veranderd (lijkt me niet), of je zit verkeerd (lijkt me ook niet want je klonk enthousiast), ik ben niet meer de doelgroep (zou kunnen), jullie slaan de plank mis (zou ook kunnen) of ……

In elk geval hebben we wel extra gesprekstof volgende week! 🙂

Bijzonder, het is ook de enige reactie die ik meerdere keren heb gelezen. Kan niet waar zijn, wat krijgen we nou, ja maar, hoezo ….. het bloed gaat sneller stromen. En dan in tweede instantie zet het aan tot nadenken, gaat het ruimte geven. Ons reeds ingeplande gesprek een week later was vervolgens bijzonder constructief. Er zit zóveel waarde in het feit dat mijn dierbare relatie dit wil en durft te melden. We hebben blijkbaar iets opgebouwd waarin we elkaar aan kunnen spreken.

Ik heb er gedachten bij, wil niet direct gaan “handelen”, eerst een plek geven en allicht inbouwen in de vervolgstappen. Ik zie de nieuwe website als een net opgeleverde woning: het staat als een huis, maar de inrichting bepaalt uiteindelijk de sfeer. Er is nog werk aan de winkel !

Vreemd toch dat feedback me zoveel doet. Ik ben gewend aan vier ogen principe, collegiale toetsing, kwaliteitsdenken, intervisie, coaching, functionerings- en beoordelingsgesprekken, assessments, …. allemaal feedback-mechanismen. De waarde van deze feedbackmechanismen is onweerlegbaar en aantoonbaar. Ik werk er dan ook met plezier en overtuiging mee. Blijkbaar is een ingericht feedbackmechanisme dan toch anders dan feedback in ons dagelijkse doen en laten. Persoonlijke en niet geregisseerde feedback is nog veel meer “puur” en komt binnen. Poul geeft om mij en om onze samenwerking. Hij neemt de stap uit “liefde”.

Onlangs was ik aanwezig bij het TUACC-debat “Tone At The Top” (#Toondebat). Ter verduidelijking: TUACC (#tuacc)  is een initiatief van mensen werkend in de accountancy, met liefde voor het vak, (gezonde) zorgen over de toekomst van het vak en de wil om een bijdrage aan innovatief denken te leveren. Geraakt werd een ieder door de uitkomst van de NBA leden enquête over Tone At The Top: een enorm verschil in beleving tussen de top en de werkvloer. Tijdens het debat werd gesproken over onder andere:

  • Inspirerend en dienend leiderschap.
  • Weerbaarheid van young professionals, weerbaarheid van besturen.
  • Verbinden: vonken in plaats van vinken.
  • Regels geven richting, maar rules don’t rule.
  • Interactie en debat.
  • “Liefde”: liefde voor het vak, je klant, de maatschappij en je collega’s.

Misschien is “vragen van feedback” in ons dagelijkse doen en laten een (te) simpele aanvullende suggestie. Wellicht blinkt hij echter juist uit in eenvoud: je houdt het bij jezelf,  geeft ruimte aan anderen en het werkt bijzonder verbindend (mits oprecht bedoeld).

De insteek van TUACC spreekt mij daarom ook zo aan. De kartrekkers poneren en vragen vervolgens feedback en feedforward. Mij inspireert dat. Het is in een complexe veranderende omgeving een passende invulling van leiderschap. Inspirerende leiders hebben niet per definitie de wijsheid in pacht. Wel ervaringen, zorgen en ideeën. Dat delen met anderen levert ruimte en  nieuwe invalshoeken op.

Een idee om ook bínnen de eigen organisatie iets dergelijks te initiëren? Wellicht dat in gesprek gaan met elkaar het verschil in beelden wat verkleint.

…… Heeft u feedback voor mij (@RuudOrt)? Dit is pas mijn vijfde weblog, dus daar kan ongetwijfeld nog veel aan worden verbeterd !

By | 2018-01-23T13:07:40+00:00 juni 13th, 2016|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Feedback? Eeeeh…Graag!