HRD focus trainingen

Home » HRD focus trainingen
HRD focus trainingen 2019-01-15T12:17:05+00:00

HRDfocus trainingen informatie/introductietekst

Leren kent meer dimensies dan enkel cursussen. Mensen doen hun kennis en vaardigheden grotendeels op in de praktijk van alledag. De organisatie is het leerplatform dat zorgt voor doorleefde ervaringen die kunnen beklijven. Constructieve feedback (hoe ging het) en vooral feedforward (hoe zou het kunnen),  voldoende veiligheid om te experimenteren en om fouten te kunnen maken, zijn de belangrijkste ingrediënten op zowel individueel als teamniveau.

Na de training weten de deelnemers hoe makkelijk of moeilijk hun eigen competenties te ontwikkelen zijn. Elke deelnemer kan zich na afloop een beeld vormen over hoe competentie management in zijn/haar organisatie is vorm te geven, uitgaande van principes over leren en ontwikkelen.

In deze training leren de deelnemers verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en kunnen hiervoor een appél doen op de leidinggevende en/of collega. Afspraken over te bereiken doelen zijn bespreekbaar gemaakt. Elke deelnemer weet dat er oprechte aandacht is voor zijn of haar ontwikkeling en bijdrage aan de organisatie.

Na de training weten teamleden welke rol ze in het team hebben en hoe ze het groepsproces positief kunnen beïnvloeden. Teamleden hebben meer zicht op hoe hun collega’s in elkaar zitten en kunnen daardoor beter met ze samenwerken. Hierdoor is er meer harmonie en wordt het team als geheel succesvoller!

Na de training weet elke deelnemer wat zijn of haar leiderschapsstijl is en hoe deze effectief ingezet kan worden. Deelnemers kunnen herkennen wanneer een andere stijl wellicht beter tot zijn recht komt en die ook toepassen. Tot slot kan elke deelnemer een visie, missie en kernkwaliteiten definiëren voor zichzelf, het team of de organisatie.

Na de training weten deelnemers hoe zijn of haar team is en hoe deze kan gaan groeien. De deelnemers weten daarnaast wat passende interventies zijn en kunnen een goed onderbouwd teamplan opzetten om de ontwikkeling te stimuleren.

Het fundament voor het consistent en consequent vormgeven van leren en ontwikkelen raakt:

  • de rol (ik),
  • de omgeving en de situatie (wij),
  • het inzicht in handelen (hoe) en
  • de gehanteerde methoden (wat).

Een juiste invulling  aan “het goede gesprek” dat gaat over  de planning, voortgang, het functioneren, het beoordelen en (team)ontwikkeling kan aan structuur en support een goede bijdrage aan leveren. Leerinterventies in overeenstemming brengen met de uitkomsten vormen een aanvulling op en zorgen voor een versnelling van actiegericht leren.

Deelnemers kunnen na deze training conflicten herkennen en dit constructief ombuigen. Hierdoor is het verandertraject succesvoller en wordt het breder gedragen binnen de organisatie.