Het Goede Gesprek

Home » Trainingen » Het Goede Gesprek
Het Goede Gesprek 2019-01-15T12:11:44+00:00

Herkent u dit ?

Al jarenlang voert u functionerings- en beoordelingsgesprekken, met ‘checklists’ die afzonderlijk door medewerker en leidinggevende worden ingevuld. Vervolgens gaat het in het gesprek vooral over de verschillen in deze lijsten. U wilt anders en vraagt zich af: hoe dan?

Het Goede Gesprek

Een ‘goed gesprek’ is: in openheid over verwachtingen en doelstellingen kunnen praten, uitspreken wat je denkt en wilt, oprecht in elkaar geïnteresseerd zijn, begrijpen wat je leidinggevende van je verwacht. Het is belangrijk dat leidinggevenden weten wat hun medewerkers bezighoudt en dat medewerkers aangeven waarin zij zich willen ontwikkelen en wat ze willen bereiken. Een ‘goed gesprek’ is overigens niet: vermijden van zaken die niet goed gaan in het functioneren.

Werking

‘Het Goede Gesprek’ is een belangrijke pijler van Performance Management: het totaal van HR-instrumenten die gericht zijn op de ontwikkeling van medewerkers enerzijds en de toegevoegde waarde van hen voor de organisatie anderzijds. Focus op de medewerker, waar is hij goed in, wat en hoe gaat hij zich ontwikkelen. Samen concrete doelstellingen en verwachtingen afspreken. Daar horen ook afspraken bij over hoe de organisatie de ontwikkeling van de medewerkers ondersteunt.

Resultaat

Op een andere manier wederzijds commitment aangaan. Medewerkers worden verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en kunnen hiervoor een appél doen op hun leidinggevende. Afspraken over te bereiken doelen zijn bespreekbaar gemaakt. De resultaten van de organisatie gaan met sprongen vooruit. Medewerkers weten dat er oprechte aandacht is voor zowel hun ontwikkeling en als hun bijdrage aan de organisatie.

Traject

Samen met u stippelen we een traject uit. Onderdelen hiervan zijn onder andere: een startbijeenkomst, assessment (Big50), een pilot en de invoering. We sluiten af met een 360 ⁰ Feedback. Gedurende dit traject worden leidinggevenden en medewerkers bekend gemaakt met ‘Het Goede Gesprek’. Aan het einde van het traject is uw organisatie in staat ‘het goede gesprek’ te voeren en is er een andere dimensie gegeven aan de ontwikkeling van medewerkers.

Ontwikkeling van professionals in een accountantskantoor

Een groter accountantskantoor in het noorden en oosten van het land kiest om de ontwikkeling van haar professionals vorm te geven door Het Goede Gesprek in te zetten. Na een gedegen voorbereiding is het traject eind 2017 gestart. De eerste resultaten zijn veelbelovend.